DEVELOPMENTS IN ARBITRATION IN VIET NAM

Hôm nay,  7/12/2016, Tiến sĩ Lê Nết  tham dự buổi Hội thảo “Managing International Arbitration with a South East Asian Dimension: A Masterclass for Arbitration” được tổ chức ở Singapore. Tại đây, Tiến sĩ Lê Nết  đại diện cho Trung tâm trọng tài quốc tế Viêt Nam (VIAC) trình bày về “Development in arbitration in Vietnam”.

Dưới đây là bản tóm tắt nội dung phần diễn thuyết của Tiến sĩ Lê Nết bằng tiếng Việt. Bạn đọc click link để theo dõi.

Development-in-arbitration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s