Hội thảo “Kỹ năng phòng ngừa và giải quyết tranh chấp trong đầu tư quốc tế”

Tiến sĩ Lê Nết, Công ty luật LNT & Partners, sẽ có buổi trình bày tại Hội thảo “Kỹ năng phòng ngừa và giải quyết tranh chấp trong đầu tư quốc tế” do Sở Tư pháp Thành phố phối hợp với Quỹ IRZ (CHLB Đức) tổ chức vào ngày 21 và 22/11/2016 tại khách sạn Kim Đô, Quận 1. Phần trình bày của Tiến sĩ Lê Nết với nội dung liên quan đến những kỹ năng cần thiết của trọng tài viên bắt đầu vào 14:00 ngày 22/11/2016.

Meeting Hall in Kim Do hotel

Buồi hội thảo diễn ra dưới sự tham dự của các Sở ngành thành phố, các Ban quản lý của Thành phố có liên quan đến các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài, các tổ chức trọng tài thương mại của Việt Nam và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

#legal #event

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s