Formosa và việc bồi thường thảm họa cá chết tại miền trung Việt Nam

Mới đây, Luật sư Trần Thái BìnhCông ty Luật LNT & Partners đưa ra những nhận xét xoay quanh vấn đề: nếu căn cứ theo luật Việt Nam, thì trách nhiệm của công ty Formosa  phải chịu gồm những gì với vai trò là bên gây hại đến môi trường .

#Formosa #Legal #Vietnam #LNT&Partners

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s